Развитие на менторската програма на фондация „Сийдър“

Развитие на менторската програма на фондация „Сийдър“
август 16, 2018 Александра Попова

Лятната ваканция на децата и младежите, живеещи в един от нашите центрове в гр. Казанлък, е изпълнена както със забавни преживявания и приготовления за предстоящи летни лагери, така и с много нови полезни занимания. От месец юни насам те участват в регулярна групова работа, която цели да подкрепи тяхното личностно развитие, силни страни и умения за самостоятелност.

Груповата работа се реализира като част от проекта “Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване”, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите с децата и младежите се планират и провеждат от двама ментори, един от които психолог, с подкрепата на Програмния директор на фондация „Сийдър“.

Заниманията на менторите с младежите целят да им помогнат в придобиването на ценни умения и способности за пълноценна реализация и самореализация на заложбите, както и да  разгърнат силните страни и талантите им.

Основните теми, по които менторите работят с младежите, са разделени в три области – Себепознание, Общуване и социални контакти, Социално включване.

В непринудени и увлекателни занимания участниците имат възможността да придобият нови знания, да разширят кръгозора си и да работят добре в екип. Това от своя страна ги извежда на нова социална позиция, повишава самочувствието им и стимулира стремежа им към самоусъвършенстване.

Повече за проекта “Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване” и дейностите, осъществявани в неговите рамки, можете да прочетете тук.