Подари ми грижа

„Подари ми грижа“ е програма за месечни дарения, чрез която вие осигурявате специализирана терапия и медицинска помощ за деца и младежи с увреждания.

Ако дарявате редовно всеки месец в продължение на 1 година, ще осигурите:

Как да дарите?

Натиснете бутона „Дари“

Въведете съответната сума за дарение в евро:

35 лв. – 18 евро; 65 лв. – 33 евро; 85 лв. – 43 евро

Отбележете „Месечно дарение“ (Make this a monthly donation).


Защо е важно да даряваме регулярно?

Разчитаме на своите редовни дарители, за да бъдем устойчиви и постоянни в грижата за най-уязвимите.

Регулярното дарителство ни позволява да планираме своите дейности и да правим дългосрочни подобрения в грижата за здравето на децата.

Вашето ежемесечно дарение помага да се покрият разходи за:

  • Медицинска помощ – спешни медицински интервенции, каквито често се налагат поради комплексността на диагнозите, медицински изследвания и дентална грижа.
  • Физиотерапия – за най-тежко увредените деца с диагнози като детска церебрална парализа, микроцефалия, спастична квадрипареза, спина бифида, мускулна хипертрофия и др. са необходими редовен лечебен масаж и упражнения за асистирано раздвижване. Чрез тях се работи за подобряване на тонуса и циркулацията на кръвта, намаляване на спастичността на мускулатурата и облекчаване на болката от неестествената позиция на тялото.
  • Сензорна терапия – терапията за сензорна интеграция е от изключително значение за децата с увреждания. Тя помага в процеса на опознаване на собственото тяло, позицията му в пространството и взаимодействието със стимули от заобикалящата ни среда. Терапията намалява тревожността, емоционалните кризи и пристъпи, подобрява общото физическо състояние и тонус.
  • Психологическа подкрепа – психологическата помощ е неизменна част от комплекса терапии при децата с увреждания, чието емоционално състояние е много динамично и лесно се повлиява при промени в режима, времето, настроението на околните.

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

Градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности.

Нашите постижения:

Допринасяме за положителна промяна в живота на над 3000 деца и младежи в риск

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ в България

Полагаме индивидуални грижи за над 100 деца и младежи в риск

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи в неравностойно положение

Включи се

Спонсорирай дете

Програмата „Спонсорирай дете“ ви дава възможност да подкрепите едно от децата от нашите семейни центрове чрез регулярно месечно дарение от 60 лева. Вашите средства ще бъдат използвани за покриване на индивидуални нужди като дрехи, учебни материали, лекарства и извънкласни дейности, подпомагащи социалното включване.

Празник с кауза

Омръзна ли ви да получавате ненужни подаръци, които да не знаете къде да приберете? Изморихте ли се да се чудите с какво ново да изненадате близките си година след година? Подарете възможност. мръзна ли ви да получавате ненужни подаръци, които да не знаете къде да приберете?

Списък с необходими материали

В работата си ежедневно се сблъскваме с необходимостта от оборудване и материали, които подпомагат развитието и интеграцията на децата и младежите в Центровете от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция.