Отличие за работата ни

Отличие за работата ни
ноември 29, 2019 Адриана Гоцова

Фондация „Сийдър“ получи награда „10 години партньорство за социална отговорност“ за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България.

На събитие, провело се на 26 ноември в офиса на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), Александрина Димитрова прие отличието от Председателя на НАСО – Георги Георгиев. “От името на НАСО искам да ви благодаря, защото всеки един от вас – наградените, сте дали нещо много значимо на идеята – за социалното развитие на държавата чрез развитие на социалната отговорност.”, приветства наградените г-н Георгиев.

Връчването на националната юбилейна награда беше повод да обсъдим актуални теми в социалната сфера и предоставянето на социални услуги. А признанието, което получихме за нашата работа, е силна мотивация за това да продължаваме да предоставяме качествена грижа и да работим за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.