За смелостта да полетиш от гнездото

За смелостта да полетиш от гнездото
юли 6, 2017 Александра Попова

Децата и младежите със затруднения трудно получават възможност да бъдат по-самостоятелни. Поради обстоятелствата, че са израснали в институции или защото са били по-обгрижвани от семействата си.

Ние във фондация „Сийдър“ вярваме в неограничените възможности на хората! Смели сме да мечтаем заедно с младежите от резидентните ни услуги, именно защото вярваме – в тях, във възможностите и в амбициите им. А когато силно мечтаеш, цялата вселена ти съдейства!

Шестима младежи от семейните ни къщички в Кюстендил и Казанлък и двама от семейства, които посещават нашия Център за социална рехабилитация и интеграция в Кюстендил, напуснаха гнездото и летяха до Торино, Италия. Те прекараха десет незабравими дни заедно с италиански и френски младежи като част от проекта „Да напуснеш гнездото“.

Проектът се осъществи по покана на италианската организация „Il sogno di una cosa“ и партньорската “Association FenêtreS“ от Лион, Франция. Основните му цели бяха да насърчи обмена и социалното включване на младите хора с увреждания, както и да им даде възможност да бъдат по-самостоятелни и сигурни в себе си и уменията си.

По време на обмена, младежите участваха в редица групови занимания по теми като „Управление на дома“, „Мобилност на територията“, „Храни и готвене“, „Да отлетиш от гнездото“. Докато бяха в Торино, те посетиха дидактична ферма за животни и много забележителности. Включиха се в състезание по ориентиране в града, в направата на сладолед и във футболно първенство заедно с представителите на другите 2 организации.

Всяка от групите подготви тематична за държавата си вечер с традиционна храна, музика и танци. Екипът на фондация „Сийдър“ представи на останалите народен танц в национални носии, изпя „Една българска роза“ и приготви шопска салата, таратор, баница и мусака за своите международни приятели.

Представянето на всички момичета и момчета във всеки момент бе смело и искрено, както в сериозните моменти на групова работа така и в часовете на танци и забава. Фондация „Сийдър“и всеки един от младежите остави дълбока следа в италианската и френската група и създаде ценни приятелства, които ще пази винаги в сърцето си!

Казват, че най-добрият подарък, който един родител може да направи за своето дете, е да му даде корени и крила. Корени, за да знае къде принадлежи и крила, за да може да се чувства свободен да полети и да създаде своята история. Историята на нашите деца не е с неочакван край. Тя е само началото на полета – възможен само когато има къде да се завърнеш очакван и желан у дома. Дом, какъвто са къщите на фондация „Сийдър“.

 

The courage to leave the nest

 

Children and young people with disabilities rarely get the opportunity to be more independent. Due to the fact that they have grown up in institutions or because their families paid more attention to them.

We at The Cedar Foundation believe in the unlimited possibilities of the people! We are brave enough to dream with the young people in our resident services, because we believe – in them, in their possibilities and ambitions. “And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

Six young people from our family houses in Kyustendil and Kazanlak and two from families, who visit our Social Rehabilitation and Integration Centre in Kyustendil left the nest and flew to Turin, Italy. They spent ten unforgettable days together with Italian and French young adults as part of the project „Leaving the Nest“.

The project was carried out at the invitation of the Italian organization Il sogno da una cosa and the partner La FenetreS from Lyon, France. Its main objectives were to encourage the exchange and social inclusion of young people with disabilities, as well as to give them the opportunity to be more self-sufficient and confident in their skills.

During the exchange, the young adults participated in a number of group activities on topics such as „Home Management“, „Mobility on the Territory,“ „Food and Cooking,“ „Leaving the Nest.“ In Turin they visited a didactic animal farm and lots of the sights of the town. They took part in orientation race, they created ice cream and played in a football tournament together with representatives of the other 2 organizations.

Each of the groups prepared a thematic evening with traditional food, music and dancing for their country. The team of The Cedar Foundation presented folk dance in national costumes, sang „Edna balgarska roza“ and prepared dishes typical of Bulgarian culture.

The behavior of all the girls and boys was bold and sincere, both in the serious moments of group work and entertaining sessions. The Cedar Foundation and each of the youngsters left a deep trace in the Italian and French group and created valuable friendships that will always keep in their hearts!

They say the best gift a parent can give to his child is to give him roots and wings. Roots to know where he belongs and wings so that he can feel free to fly and create his own story.
The story of our children is not with an unexpected ending. It is just the beginning of the flight – only possible when there is a place to return expected and wanted at home. A home like The Cedar Foundation’s family houses.

Гледайте и видеото, създадено от италианската организация, в което са събрани нашите скъпи спомени заедно!

 

0 Коментара

Отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

3 × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.