Програма „Приятел в нужда“

Пералнята се разваля, а кошът за пране е с връх. Акумулаторът на колата е безвъзвратно изтощен точно преди началото на зимата, децата отново са с хрема, а остават седмици до заплата…На всеки от нас се случва да се озове с непредвидени разходи.
Какво правим? Обръщаме се към приятел.

Непредвидените разходи са често срещан казус за работещите във фондация “Сийдър” обгрижващи служители. И това е разбираемо, предвид че носят пряка отговорност за много деца и младежи.

Приятел в нужда е програма на фондация “Сийдър”, която има за цел да покрие непредвидени разходи от битов характер. Програмата предполага месечни дарения в размер на 30 лева, които ще бъдат насочени към медицински и транспортни разходи и разходи за дребни ремонти.

Включи се сега. Стани наш приятел.

*Всеки записал се “приятел” получава периодично (на всеки 4 месеца) специален бюлетин за обратна връзка.

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна на държавните политики и обществените нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

Градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности.

Нашите постижения:

Допринасяме за положителна промяна в живота на над 3000 деца и младежи в риск

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ в България

Полагаме индивидуални грижи за над 100 деца и младежи в риск

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи в неравностойно положение

Включи се

Спонсорирай дете

Програмата „Спонсорирай дете“ ви дава възможност да подкрепите едно от децата от нашите семейни центрове чрез регулярно месечно дарение от 60 лева. Вашите средства ще бъдат използвани за покриване на индивидуални нужди като дрехи, учебни материали, лекарства и извънкласни дейности, подпомагащи социалното включване.

Празник с кауза

Омръзна ли ви да получавате ненужни подаръци, които да не знаете къде да приберете? Изморихте ли се да се чудите с какво ново да изненадате близките си година след година? Подарете възможност. мръзна ли ви да получавате ненужни подаръци, които да не знаете къде да приберете?

Списък с необходими материали

В работата си ежедневно се сблъскваме с необходимостта от оборудване и материали, които подпомагат развитието и интеграцията на децата и младежите в Центровете от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция.