Фото драма – в търсене на себе си

Фото драма – в търсене на себе си
юни 28, 2019 Александра Попова

По-голямата част от децата и младежите в центровете ни от семеен тип са били изоставени веднага след раждането си. Това неминуемо създава празноти в житейската им история от ранна възраст. За тях собственото им порастване в образи събрано във фотоалбум не съществува – те нямат снимки от бебе с мама и тати, с баба, нямат снимки от празненства. Тази липса на позитивната история, която започва от семейството и създава здрава основа за бъдещо развитие на всяка личност, носи след себе си празноти и много въпроси в търсене на себе си.

Благодарение на проект „Открий ме“, чрез който предоставяме подкрепа за независим живот и социално включване на 62 деца и младежи, 48 от които с увреждания, успяхме да приложим психодраматичния терапевтичен подход Фото драма. Той подкрепя развитието на децата и младежите като им позволява да изградят и обогатят своята собствена история на база реалността, в която живеят. Фото драмата се осъществява в защитена среда в групов формат, като с подкрепата на ментори децата и младежите наблюдават, изследват и опознават себе си с помощта на фотографията. Чрез снимането, разглеждането и анализирането на снимките се постига силно терапевтично въздействие в групова среда. 

По време на снимачните сесии, младежите имаха възможността да опознаят себе си и другите около тях. Те наблюдаваха и анализираха как се чувстват, когато ги снимат и изследваха своя образ отстрани. Обсъжданията в група, с помощта на менторите им помогна да подобрят уменията си за споделяне и представяне чрез образи, както и подсили усещането им за равнопоставеност в група. 

Сесиите по Фото драма допринесоха още за развитието на уменията и талантите на младежите от центровете. Те сами избираха своите роли и подходящи дрехи за тях. В няколко срещи те имаха възможност да преживеят усещането да позират пред камера, влизайки в съответната роля със сценични костюми и грим.

Практиката от използването на този терапевтичен метод показва, че наблюдението на собственото изображение върху снимки дори при деца с интелектуална недостатъчност често води до подобряване на самооценката и самочувствието, вдъхва положителна емоционалност в психиката на тези деца и подпомага личностното им развитие.

Дейностите по Фото драма осъществяваме с подкрепата на сдружение „Кентавър Арт“ в рамките на проекта “Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване”, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.