В търсене на себе си – проект „Открий ме“

В търсене на себе си – проект „Открий ме“
март 12, 2020 Адриана Гоцова

В края на януари 2020 г. приключи проектът ни „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.” Едно от заключителните събития беше откриването на изложба с фотографии от сесиите по фотодрама на децата и младежите от един от центровете ни в гр. Казанлък. Фотодрамата е психодраматичен терапевтичен подход, а като част от проекта – една от многото дейности за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен живот у децата и младежите, настанени в центровете на фондацията.

„Първата ми „среща“ с младежите от Казанлък беше, докато подготвяхме паната със снимки за изложбата. Бях започнала работа във фондацията съвсем скоро и с нетърпение очаквах да се запозная с децата на място. Снимките излъчваха страхотно настроение и от там гледаха едни много усмихнати и уверени млади хора. Малко по-късно през деня се запознахме лично и първоначалното впечатление се потвърди. Това бяха едни младежи, които общуваха уверено, със самочувствие, в екип с останалите и беше толкова приятно да обсъждаме неща, които ги вълнуват. Бях приятно изненадана да видя пряко ефекта от работата на специалистите с тези младежи.“ – споделя Адриана Гоцова от екипа ни в София.

Проектът продължи повече от година, а целта беше повишаване на качеството на живот на 62 деца и младежи, които живеят в Центрове за настаняване от семеен тип на фондация „Сийдър“ в градовете Кюстендил и Казанлък. 48 от тях са с тежки интелектуални увреждания. Дейностите включваха широк спектър от индивидуална и групова терапевтична работа; здравни, психологически, социални и образователни консултации; подкрепа за личностно развитие и придобиване на умения и за самостоятелност; редица инициативи за социално включване и ангажиране на местната общност.

В резултат на проекта и разширената гама от терапевтични услуги се наблюдава подобряване на физическото и емоционалното състояние на децата и младежите с интелектуални затруднения, усвояване на нови умения, подобрена комуникация. Менторската и образователната подкрепа за децата без увреждания доведе до по-високо ниво на екипност, придобиване на увереност и подпомогна прехода им към самостоятелен живот. В разговор с децата и младежите без увреждания, участвали в проекта, те споделиха, че се чувстват по-спокойни, защото се откликва на техните емоционални нужди и проблеми; имат повишена мотивация за учене; имат по-добра ориентация относно ситуацията на трудовия пазар и личностното си развитие; придобили са по-голяма увереност в собствените си възможности.

Проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме. Предоставяне на подкрепа за независим живот и социално включване” се финансира от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е номиниран за Проект на годината 2020 в едноименния конкурс на фондация „Лале“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера.