Елеонора Лилова: „Дейността на фондация „Сийдър“ показа, че мисията е възможна!“

Елеонора Лилова: „Дейността на фондация „Сийдър“ показа, че мисията е възможна!“
октомври 31, 2018 Александра Попова

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – впечатлен от професионалния подход на служителите и чисто човешката грижа

 

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова, както и кметът на Кюстендил Петър Паунов посетиха центровете за настаняване от семеен тип „Сияние“, които фондация „Сийдър“ управлява в града.

По време на посещението те имаха възможност да се запознаят отблизо с добрите практики и иновативните подходи, които „Сидйър“ прилага в управлението на разидентни социални услуги, както и да се срещнат с част от екипа на фондацията и младежите, настанени в центровете.

„Това, което виждаме тук е доказателство от смисъла на един процес, който започна през 2010 година в България, а именно деинстутионализацията. Децата, които живеят тук вече 8 години, са променили начина си на живот, благодарение на това, че е създаден модел на грижа, който е много близък до семейния“, сподели министър Петков.

Той изрази и впечатлението си от професионалния подход на служителите, който е съчетан с чисто човешката грижа и топлите отношения. Бисер Петков сподели още, че всичко това е възможно, благодарение на фондация „Сийдър“.

„Те доказаха, че с публично-частното партньорство може да се постигне много при грижата на хората в неравностойно положение“, коментира още социалният министър.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова коментира също, че „Сийдър“ показва, че мисията е възможна. По думите ѝ в социалните услуги, които фондацията управлява, се вижда модел, който определя какви трябва да бъдат целите на институциите заедно с местната власт и неправителствените организации, по отношение на резидентните услуги в България.