ДАРИ СЕГА

Вашият финансов принос  към каузата би ни позволил да развием проектите си и би ни дал възможност да подобрим живота на много повече хора със специални нужди в България. 

Направете дарение през еPay.bg

Описание Сума
Дарение за Фондация Сийдър BGN

Направете дарение през PayPal

Еднократно дарение:


Автоматични дарения през PayPal

Автоматични дарения:

 

Направете дарение по банков път

Фондация Сийдър

Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF


Сметка в BGN:

IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69


Сметка в EUR:

IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 3427 25


Ако желаете да подкрепите каузата ни чрез материално дарение, прегледайте списъка с необходими материали, нужни за проектите ни и се свържете с нас на office@cedarfoundation.org.

 

СПОНСОРИРАЙ ДЕТЕ

От 1 септември 2013 г. фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) в преследване на общата ни мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.

Заедно ние разработихме програмата „Спонсорирай дете” за децата, за които полагаме непрекъсната индивидуална грижа в Центровете ни от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Спонсорството на едно дете е $35 на месец (60 лева), като цялата сума ще бъде използвана само за нуждите на детето. Спонсорството ще позволи да се засили чувството за индивидуалност на всяко дете и ще покрива нужди като дрехи, училищни/образователни материали, транспорт и забавни неща като подаръци за рождени дни, екскурзии и мероприятия. Накратко, спонсорството предоставя средства всяко дете да се чувства обичано и третирано като личност.

Спонсорът получава редовна информация за развитието на детето и за разходването на спонсорството. Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай дете”, моля свържете се с Ива Хаджийска а на iva@cedarfoundation.org.

СПОНСОРИРАЙ СЛУЖИТЕЛ

„Спонсорирай обгрижващ служител” е програма, която ни позволява да наемем достатъчно терапевти, които да работят директно с децата и младежите в нашите Центрове за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Компании от България и чужбина правят такова спонсорство като част от програмата си за корпоративна социална отговорност. Отделни физически лица също ни оказват подкрепа по този начин. В резултат на помощта на всички тях, успяхме да наемем допълнителни обгрижващи служители и да осигурим по-ефикасна грижа на децата младежите, живеещи в центровете. Спонсорите получават регулярни отчети за професионалното развитие на служителя, развитието на децата и младежите, за които се грижи и разходването на средствата от спонсорството.

Ако искате да научите повече за програмата „Спонсорирай обгрижващ служител”, свържете се с нас на office@cedarfoundation.org. Вижте и краткото ни видео, представящо значимостта на програмата за осигуряване на по-добър живот на децата и младежите.