Коледна дарителска карта

Коледна дарителска карта
ноември 18, 2019 Адриана Гоцова

Поръчайте коледната ни дарителска карта

Купувайки нашата коледна дарителска карта, вие и вашите колеги, партньори или близки, на които ще я подарите, даряват съответната сума за качествена и индивидуализирана грижа за децата и младежите в управляваните от нас услуги. Така вашият празник и жест ще бъдат споделени със 105 деца и младежи в неравностойно положение.
За да поръчате вашата коледна дарителска карта, свържете се с Ива Хаджийска на iva@cedarfoundation.org .