„Сийдър“ сподели опита си в управление на центрове от семеен тип

„Сийдър“ сподели опита си в управление на центрове от семеен тип
ноември 14, 2018 Александра Попова

Фондация „Сийдър“ представи своите добри практики в управление на центровете си от семеен тип по време на семинар на Международна социална служба-България, който се проведе на 13.11.2018 г. в х-л Рила. Събитието е част от кампанията на МТСП по ОПРЧР „Мисията e възможна“ в подкрепа процеса на деинституционализация в България. „Сийдър“ бе съорганизатор на събитието, заедно с фондация „Конкордия-България“, сдружение „SOS Детски селища-България“, сдружение „Дете и пространство“ и сдружение „Еквилибриум“.

Целта на семинара бе да подкрепи доставчиците на социални услуги, чрез споделяне на опит, проведени дискусии, направени изводи и предложения, така че те да могат сами да определят какъв подход да прилагат в зависимост от характеристиките на настанените деца. Друга цел на събитието бе идеите на неправителствения сектор да бъдат предложени на Министерството на труда и социалната политика за включване в подзаконовата нормативна уредба към бъдещия Закон за социалните услуги в частта за стандартите за качество на услугите.

Фондация „Сийдър“ стартира своето участие с видео, което илюстрира правото на всяко дете да бъде зачитано, въпреки дефицитите си и нагласите на обществото. Ваня Стратиева, Програмен директор на организацията, сподели опита на организацията в терапевтичната грижа и как тя дава възможност на всяко едно дете да бъде личност, въпреки поредицата от преживени раздели, загуби, изоставяния, насилие. Ваня Стратиева разказа още как организацията поддържа сигурна и терапевтична среда на защитено пространство за хора, които преживяват несигурност и как социалните терапевти работят за това децата и младежите да преодоляват травмите от миналото си. Тя постави акцент върху инструментите, които “Сийдър” използва в работата при деца и младежи с увреждания, базирани на подхода “Планиране с акцент върху личността”. Те позволяват детето да бъде поставено в центъра и въпреки затрудненията си да участва в избори, касаещи неговото ежедневие – модел, който показва, че обществото трябва да се наглася към нуждите на тези деца и младежи, а не обратното. Някои от инструментите, които бяха представени са профил в една страница, речник на общуване, съркъл тайм, библиотека на играчките, сензорна терапия и клубове по интереси.

Като завършек на представянето на фондация „Сийдър“ Изпълнителният директор Александрина Димитрова, обобщи „Мисията е възможна тогава, когато има хора, които вярват и преследват тази мисия. Но за да се случи това са необходими редица предпоставки – най-вече нуждата от инвестиции в човешкия ресурс, хората да бъдат поставяни в едни достойни условия на работа. Ние сме силно обезпокоени за устойчивостта на тези услуги, поради липсата на достатъчно финансиране от страна на държавата. Нашата цел е това, което се случва на практика най-после да го видим и в политика, да го видим и в законодателство и хората да започнат да имат разбирането за това, какво означава резидентна грижа и колко сложна е тази целева група.“ Г-жа Димитрова отправи това послание и на следващия ден към Междуведомствената работна група по деинституционализация, председателствена от г-н Томислав Дончев, на чието заседание беше поканена в качеството ѝ на съпредседател на Постоянната експертна работна група по деинституционализация.

В семинара участие взеха още представители на институции и организации, които имат отношение към процеса на деинституционализация на грижите за деца, а именно държавни институции и общини и НПО от Коалиция „Детство 2025“ и НМД.