Фондация “Сийдър” през 2019 г.

Фондация “Сийдър” през 2019 г.
юни 2, 2020 Адриана Гоцова

Всяка година събираме нашите дарители, партньори и приятели, за да им представим отчета от работата ни за предходната година и да им благодарим.

Но 2020 г. ни постави пред изпитание, което наложи да се адаптираме бързо и да променим традиционните си събития. Въпреки желанието да споделим постиженията си и да благодарим на хората, които ни подкрепят, лично, се наложи да отменим планирания Ден на признателност 2020 г. Заменихме го с дигитален отчет, който изпратихме на нашите партньори и приятели, заедно с писма от екипа и децата.

Всеки от нас преминава през трудни моменти в живота си и има нужда от подкрепа, за да продължи напред. Има обаче хора, за които тези моменти настъпват много рано в техния път, продължават твърде дълго и няма към кого да се обърнат за подкрепа. Фондация „Сийдър” съществува за тези хора…

Благодаря ви, че и през 2019 г. продължихте да сте неотлъчно до нас. И си пожелавам да сме заедно и през 2020 г. Защото заедно променяме животи!“ е посланието на изпълнителния директор на „Сийдър“ – Александрина Димитрова към хората и компаниите, които не спират да ни подкрепят, дори в трудни моменти като този с извънредната ситуация през 2020 г.

Най-голям НПО доставчик на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в България, 93 души екип в директна грижа за децата и младежите в центровете, осигуряването на 11 000 часа специализирана терапия, успешно приключване на голям проект, финансиран по ОПРЧР на Европейския съюз и още много успехи, отчита фондация „Сийдър“ от работата си през 2019 г.

Повече за постиженията на фондация „Сийдър“ за изминалата година можете да видите в Годишния отчет тук.