Сийдър заедно с 14 други неправителствени организации с призив към европейските правителства и Европейския съюз

Сийдър заедно с 14 други неправителствени организации с призив към европейските правителства и Европейския съюз
юни 3, 2020 Адриана Гоцова

През последните няколко години беше постигнат значителен напредък за укрепване на системите за закрила на детето и системите за грижа в цяла Европа.

От съществено значение е да се гарантира, че пандемията няма да стане препъникамък, и че държавите няма да се върнат към вредната практика за настаняване на деца в институции или да разделят деца от семействата им, когато това е в разрез с техния най-добър интерес. Европейските правителства трябва да използват тази криза, за да ускорят още повече реформата и да изградят по-издръжливи общности и семейства.

Ето защо 15 неправителствени организации, сред които и Сийдър, се обединиха около документ с призив към европейските правителства и към Европейския съюз за действия за предпазване на уязвимите семейства и деца.

Вижте документа: Ковид-19: Призив за действие за предпазване на уязвими семейства и децата в алтернативна грижа в цяла Европа.