Александрина Димитрова – ментор в Програмата за организационно развитие и лидерство на НМД

Александрина Димитрова – ментор в Програмата за организационно развитие и лидерство на НМД
октомври 26, 2018 Александра Попова

Александрина Димитрова, Изпълнителен директор на фондация „Сийдър“, бе избрана за ментор в Програмата за организационно развитие и лидерство на Национална мрежа за децата (НМД).
Програмата има за цел да подкрепи систематично и устойчиво организации, членове на НМД, в поставянето и постигането на лични цели за развитие на организацията и лидерството в нея.
В първото издание на Програмата, НМД ще подкрепи общо 6 организации, които ще получат активна подкрепа от своите ментори, в планирането и оценката на организационното им развитие за период до 18 месеца.
На първата обща среща, която се проведе на 18 и 19 октомври, участниците имаха възможност да изберат своя ментор и да обсъдят основните инструменти за оценка и управление на промяната с него, както и да планират следващите стъпки за действие.
„Обърнахме се към Александрина, тъй като опитът ни показва, че от една страна, като Изпълнителен директор на организация, която непрестанно развива и апробира нови подходи и надгражда вече постигнатото, тя може да сподели научени ценни уроци и натрупан опит в Програмата, която е основана на взаимно научаване.
От друга страна, като лидер на организацията тя успява да я води по начин, който дава пример за спазването на добрите стандарти за организационно управление и в същото време, обединяване на екипа около каузата.“ – сподели Мария Брестничка, Директор „Развитие на мрежата“ в НМД относно поканата към Александрина да бъде ментор в Програмата.