Сесили

Сесили
декември 4, 2018 Александра Попова

Полагах грижи за част от децата и младежите, още когато живееха в институция наблизо. Благодарна съм на фондация „Сийдър“ за възможността да доброволствам и да посещавам едно от момичетата, което познавам от преди. Два пъти седмично прекарвам време с нея и знам, че времето, което инвестирам в нечий друг живот, води до промяна. Удовлетворяващо е, особено когато виждам как тя реагира на обичта, която ѝ давам. Знам, че посещенията ми са подобрили живота ѝ и съм благодарна за тази възможност на фондация „Сийдър“.

Сесили Уилард