Анна

Анна
декември 4, 2018 Александра Попова

Когато съм в ситуация, която не харесвам, когато съм изправена пред проблем или просто нещо не е както трябва, аз съм човек, който се пита „Какво мога да направя в тази ситуация, за да я подобря?“. И се опитвам да го направя. Поради това беше много лесно да взема решение да подкрепям „Сийдър“ – те правят точно това – с много енергия и сърце работят, за да променят трудната реалност на децата на България, които най-много имат нужда от любов и подкрепа. Имам възможността да помагам на екипа на „Сийдър“ с преводи и други текущи задачки, които мога да правя от разстояние от 2014 година и често си мисля, че това, което получавам в замяна е много повече, отколкото мога да дам. Давам малко от своето време и опит, за да взема съкровеното чувство, че допринасям за положителна промяна в живота на един човек. И да, вярвам в тази промяна, която екипът на „Сийдър“ е направил своя мисия и се радвам, че мога да бъда част от нея.

Анна Несторова