Андрей

Андрей
декември 4, 2018 Александра Попова

Реших да се свържа с екипа на фондация “Сийдър”, тъй като бях силно привлечен към дейността, която фондацията извършва в подкрепа на някои от най-непривилегированите деца и младежи в България. Отдадената, деликатна работа на “Сийдър” ми дава вяра, че обстоятелствата, в които децата от Кюстендил и Казанлък са родени няма да бъдат обстоятелствата, в които те прекарват животите си. Дава ми увереността, че има хора, които разбират отсъствието на справедливост, както и социалните фактори за това, и които са отдали кариерите си на това да го адресират. По-голямата част от работата, която извършвам за “Сийдър” се състои в превод на статиите за проблемите, които екипът на фондацията среща и решенията, които те предлагат и изпълняват. Поради личните си обстоятелства не работя на терен с професионалистите им по детска грижа. Не лобирам и за промените в политиките за децата и младежите в нужда. Вярвам, обаче, че подкрепата на хората, които помагат най-много, е форма на подаване на ръка на децата и младежите в нужда. Надявам се, че подпомагайки “Сийдър” да публикува статиите си на английски, помагам за увеличаването на осведомеността за дейността, която фондацията извършва и за постигането на по-широка и по-силна международна подкрепа за работата ѝ. Затова сърдечно препоръчвам доброволчество във фондация “Сийдър”. Да им помагаме да постигнат целите означава да бъдем насреща за децата и младежите и да им дадем възможност да водят по-здрав, образован и щастлив живот.

Андрей Кръшков