2020-07-23-Становище-по-обобщения-доклад-за-второ-четене-на-поправки-в-ЗСУ