Първи обучения за екипа на „Сийдър“ през 2018 година

Първи обучения за екипа на „Сийдър“ през 2018 година
февруари 16, 2018 Александра Попова

В началото на 2018 год. част от екипа на фондация „Сийдър“ се включи в две обучения, които подпомогнаха развитието на отделните специалисти в социалните ни услуги и повишиха качеството на работата им.

Първото обучение за тази година, в което се включиха представителни на „Сийдър“, бе на тема „Педагогика на сексуалността“. Семинарът бе организиран от сдружение „Терапевтични общности”- България и се проведе на 24 и 25 януари. Лектор на обучението бе Херман Радлер – психотерапевт, завършил Виенския университет и специализирал по темата за работа с деца и младежи, преживели травма.

Обучението постави фокус върху сексуалното развитие на децата и неговото протичане, когато подрастващите растат без семейството си, в институции или под влиянието на негативни модели. По време на семинара се акцентира върху значението на хората, които полагат грижи за децата – социални работници, социални терапевти и ръководители, както и тяхната роля в осигуряването на специална подкрепа по темата.

„Беше ми интересно да науча повече за сексуалността, превенциите от насилие и половата идентичност. Наученото по време на обучението е полезно не само за работата ми, но и за мен самата като родител. Много се радвам, че имам възможност да предам вече наученото на децата и младежите в центровете и да ги образовам по темата.“ – разказа Ралица.

През месец февруари екипът ни се включи и в Психодрама фестивал, организиран от фондация „Кентавър Арт“ в гр. Пловдив.

Психодрамата е универсален език, в който през  ролите и преживяванията могат да се свържат хора от различни социални, етнически групи и възрасти. Тя дава възможност и простор за работа на терен с различни групи – групи в риск, маргинализирани общности, деца и младежи в училища и социални институции.

В Психодрама Фестивала се преплитат и споделят различни практики и опит на професионалисти, включително и работещи през други методи, но имащи допирателни с психодрамата: арт и музикотерапия, танц-терапия, драма и roleplay-терапия, плейбек театър, форми на групова и индивидуална терапия, социална и образователна работа, бизнес и мениджмънт, и други.

Във фестивала се проведоха различни уъркшопи – психодраматична програма, смесени пространства, психодраматична лаборатория, ателиета за деца и родители.

„Психодрама Фестивалът бе много полезен и вълнуващ за мен и колегите. По време на различните лекции си представях сцени от ежедневието ми на работа и си мислех как точно да приложа на практика вече наученото. За пръв път преживявам нещо подобно и със сигурност ще го помня цял живот.“ – сподели Деница.

 

Image source: Playback Theatre „Here and Now“