Обмяна на опит между екипите на фондация „Сийдър“

На 19 и 20 октомври екипите на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние“ и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Синева“ в Кюстендил посетиха град Казанлък. Целта на посещението бе обмяна на опит и практики в индивидуалната работа с потребителите на услугите доставяни от фондация „Сийдър“ в двете населени места.

Специалистите от Кюстендил  имаха възможност да посетят, както центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, управлявани фондацията така  и Центъра за социална интеграция и рехабилитация,  Дневния център за деца с увреждания и Дневния център за възрастни с увреждания.

Потребителите на социалните услуги бяха включени активно в посрещането на гостите и в последвалите забавления. Посещението завърши с общо тържество, насочено към сплотяването на екипите и повишаване на мотивацията. Децата от едно от жилищата от семеен тип изнесоха кратка програма с танци, песни и бийтбокс, която бе приветствана с бурни аплодисменти. Вечерта продължи със забавна викторина, размяна на подаръци, танци и общи снимки.