Министерството на труда и социалната политика пое ангажимент да не мести вече настанени деца и младежи с увреждания

Министерството на труда и социалната политика пое ангажимент да не мести вече настанени деца и младежи с увреждания
януари 6, 2017 Валентин Тодоров

Продължаваме да Ви информираме по темата за промените на чл. 36 в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, касаещи близо 1500 деца и младежи с увреждания в страната. 

Благодарение на своевременната активна позиция против промените, която фондация „Сийдър“ зае съвместно с Национална мрежа за децата и  Коалиция “Детство 2025” беше уговорена среща с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. На срещата, провела се на 05.01.2017 г., Национална мрежа за децата, Коалиция “Детство 2025” (на които фондация „Сийдър“ е активен член), Омбудсманът на Република България, УНИЦЕФ България и Национално сдружение на общините излязоха с единна и твърда позиция против горепосочените промени.

В резултат на проведения  диалог, Министерството на труда и социалната политика пое ангажимент да не мести вече настанени деца и младежи с увреждания от центровете за настаняване от семеен тип.

Ние от фондация „Сийдър“ приветстваме този пръв положителен резултат от съвместните усилия и диалога между неправителствения сектор и институциите.

За нас обаче тези уточнения не са достатъчна мярка, за да бъде гарантиран най-добрият интерес на децата и младежите с увреждания. Продължаваме да настояваме за отмяна на правилника поради причините, които вече изложихме тук и тук.

Необходима е и промяна на нововъведения механизъм за оценка на потребностите на хора, нуждаещи се от социални услуги. В настоящия си вид, той поставя в риск качеството на социалните услуги в общността.

Подробности за протичането на срещата и поетите от Министерството на труда и социалната политика ангажименти може да прочетете по-долу.

 

Среща за обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и последвалите ги указания на АСП за профилирането на Центровете за настаняване от семеен тип и организирането на мулти-дисциплинарната оценка и план за подкрепа от доставчиците на услуги

На 5 януари 2016 г. в зала 5 на МТСП се проведе среща, организирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане по повод реакциите на общини, доставчици на услуги и организации като Коалиция „Детство 2025“ и Национална мрежа за децата след промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приети през месец ноември 2016 г. и последвалите ги указания на Агенцията за социално подпомагане.

По време на срещата се обсъдиха процесите, които стоят зад промените, свързани с въвеждането на мулти-дисциплинарната оценка, а именно въвеждането на оценка на потребностите в Закона за социално подпомагане през 2012 година, обвързването с концепцията на Закона за социалните услуги, делото “Станев срещу България” и промените в Закона за социално подпомагане в сила от януари 2016 г. От АСП информираха, че се предвиждат и нови указания какви лица могат да бъдат насочвани за оценка и план към ЦОП като се планира една оценка да важи за срок от една година.

По разчети и информация, събрана от Агенцията за социално подпомагане, очакванията са средномесечният брой заявления към услугите да не бъде по-голям от 7 на месец като най-голям брой се очаква за София, където е 6.7 на месец; 3.3 за Силистра и 2.86 за Добрич.  До 1 заявление на месец се очаква за областите Кърджали, Търговище и Благоевград. Присъстващите организации споделиха, че проблемът не е в оценката като подход и принципи, а по-скоро въпрос на уточняване и професионално обсъждане къде, кой и как я прави. Също така бе изразена позиция, че тази тема следва да бъде обсъдена и с представители на организации, които работят с възрастни хора, хора с увреждания  и други целеви групи, които според МТСП и АСП са били поканени на срещата.

По отношение на профилирането на Центровете за настаняване от семеен тип бе изтъкнато, че тези промени идват в резултат на предложения и дискусии от самите доставчици като разбирането на Агенцията за социално подпомагане е, че това не е акт, а процес, който включва създаване на среда, картографиране на центровете, решения на общините дали искат промяна и каква да е тя, а реално местене на деца и младежи ще става само, ако е целесъобразно за тях и когато са готови. От друга страна беше цитирана статистика за свободни места в ЦНСТ (общо 596 незаети места в 276 центъра), което се усети като водеща причина за промените, касаещи ЦНСТ. Според представителите на Агенцията, указанията не включват срок и не е използвана думата „преместване“. Те са препоръчителни, нямат задължителен характер и деца и младежи няма да се местят само на база формален критерий възраст, а след анализ на потребностите и актуализиране на картата на услугите, което се планира да бъде направено заедно с неправителствените организации.

Представителите на гражданския сектор, работещ с деца, споделиха, че тълкуването по места е различно и техните притеснения са, че местенето на деца и младежи би обслужило единствено интересите на системата, но не и интересите на децата и младежите с увреждания, някои от които вече са местени по няколко пъти, и може да доведе до трагичен край в някои от случаите. От Уницеф – България също изразиха позиция, че едно такова местене би противоречало на Насоките на ООН за алтернативна грижа и би довело до нарушаване правата на конкретните деца. Беше предложено да бъде обсъдено отново профилирането на ЦНСТ по възраст и степен на увреждане на потребителите, тъй като то създава предпоставки за прилагане на формален подход, а не на подход, ориентиран към нуждите на потребителите.

Бяха повдигнати и притеснения, свързани с липсата на професионално обсъждане, планиране и подготовка за промените, както и необходимостта от разграничаване на методическо указание, методология и стъпването на професионална експертиза, компетенции и факти и данни при взимането на решения за промени в политики и практики.

Представителите на Националното сдружение на общините в Р България също споделиха, че нямат притеснения, свързани с мулти-дисциплинарната оценка и подход по принцип, а начинът, по който тя се предвижда да бъде приложена на практика и прехвърлянето на отговорността на държавата към местните власти и доставчиците. Те също настояха за отмяна промените в Правилника и удължаване на срока за преструктуриране на ЦНСТ на април 2018 г., както и въвеждане на критерии за делегиране на услугите и ръководства/методики за новите услуги, които се предвиждат да бъдат създадени и развити в страната като част от Актуализирания план за деинституционализация на услугите за деца за периода 2016 – 2020 г.

От институцията на Омбудсмана на Р България споделиха, че г-жа Манолова ще изпрати официално становище, но експертите ще подкрепят препоръката на гражданските организации и общините за отмяна промените в Правилника и създаване на работна група за тяхното изменение.

Според експертите на МТСП промените няма как да бъдат отменени без оценка на въздействието в съответствие с изискванията на промените в Закона за нормативните актове от ноември 2016 г. и в най-добрия вариант времевия хоризонт за едни нови предложения е не по-малко от 3-4 месеца.

След изслушване на различните притеснения, становища и предложения, зам.министър Сачева информира присъстващите, че:

  • Указанията на АСП за прилагане на промените ще бъдат прецизирани като това ще стане в консултация с представителите на местните власти и организациите, работещи с деца и други целеви групи. Бе потвърдено, че в тях ще бъде посочено, че вече настанените деца и младежи в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания няма да бъдат местени при преструктуритането им в ЦНСТ за деца с увреждания и ЦНСТ за младежи с увреждания, както и че е неправилна практиката на определени ДСП да насочват направления за оценка на възрастни към профилирани услуги за деца и семейства.
  • Ще бъде създадена постоянна работна група към МТСП, към която могат да бъдат създадени различни подгрупи и ще има задачата както да подготви промяната на проблемните текстове в ЗСП и ППЗСП, така и да дискутира професионално и експертно смисъла и мястото на мулти-дисциплинарната оценка при различните целеви групи, воденето на случай и социалната работа, стандартите на работа при различните услуги и др. важни теми, свързани с управлението на социалните услуги за деца и възрастни;
  • От страна на АСП и МТСП ще бъдат определени лица за контакт, които ще отговарят за координацията и комуникацията с различните заинтересовани страни, и с които те ще могат да се свързват в случай на неясноти или нужда от информация в контекста на създалото се объркване при прилагането на променения норматив.

0 Коментара

Отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

3 × 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.