Екип

 

Александрина Димитрова

Изпълнителен директор

alexandrina@cedarfoundation.org

(в отпуск по майчинство)

 

Ива Хаджийска

Директор „Фондонабиране и комуникации“

iva@cedarfoundation.org

 

Анета Филипова

PR Експерт

aneta@cedarfoundation.org

 

Адриана Гоцова

Експерт „Фондонабиране и комуникации“

adriana@cedarfoundation.org

 

 

Кирил Стумбов

Координатор „Фондонабиране и комуникации“

kiril@cedarfoundation.org

 

 

Йордан Гавазов

Административен сътрудник

yordan@cedarfoundation.org

В центровете ни от семеен тип и защитеното ни жилище в Кюстендил и Казанлък, и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция работят 93 специалисти със следните професии: Социални работници, Социални терапевти, Трудотерапевти, Кинезитерапевти, Логопед, Трудов коуч, Арт терапевт, Психолог, Социален педагог.