Александрина Димитрова – автор в доклада на НМД „Бележник 2018“

Александрина Димитрова – автор в доклада на НМД „Бележник 2018“
май 11, 2018 Александра Попова

За трета поредна година Изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова е автор на частта, касаеща деинституционализацията в България, в доклада на Национална мрежа за децата „Бележник 2018“. Докладът проследява развитието на ангажиментите на правителството към защита правата на децата и осигуряване на тяхното благосъстояние. На среща с Министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков, неговия екип и председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, г-жа Димитрова подчерта необходимостта от увеличаване на финансовия стандарт за социалните услуги Центрове за настаняване от семеен тип. Увеличаването е нужно, за да се осигури възможност за наемане на мотивирани екипи, които да полагат качествена 24-часова грижа за едни от най-уязвимите деца и младежи в страната. Към момента финансовият стандарт, отпускан от държавата, е крайно недостатъчен за наемането на достатъчно хора и осигуряването на адекватно заплащане за техния труд, което поставя в риск над 3000 деца и младежи, живеещи в центровете.

Прочетете повече в новината.