Начало

Градим и прилагаме високи стандарти на грижа и подкрепа, чрез застъпничество, развиване на социални услуги и стимулиране на личните способности.

Допринасяме за положителна промяна в живота на над 3000 деца и младежи в риск

Управляваме 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ в България

Полагаме индивидуални грижи за над 100 деца и младежи в риск

Осигуряваме над 11 000 часа годишно специализирана терапия на деца и младежи в риск